Adatvédelmi nyilatkozat


Jelen adatvédelmi nyilatkozat rögzíti a Visimpex-Hungary Kft. (székhely: 9027 Győr, Kőrisfa utca 3., adószám: 11463645-2-08, cégjegyzékszám a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság által bevezetve a cégjegyzékbe: 08-09-006280, képviseli: Kosár Dezső ügyvezető), mint a visimpex.hu weboldal üzemeltetője által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelései elveket.

Tárhelyszolgáltató: GYŐR.NET Internetszolgáltató Kft. (9024 Győr, Közép utca 16., ugyfelszolgalat@gyor.net)

1. Adatkezelés a visimpex.hu oldalon

Az adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a webáruházban történő vásárláshoz szükséges regisztrációval, illetve a kérdéses adatok (név, e-mail cím, jelszó, számlázási- és szállítási név és cím, adószám, telefonszám) önkéntes megadásával adja meg. 

Server Log fájljainkban olyan információkat tárolunk, melyeket az Ön böngészője eljuttat hozzánk. Ezek a következők: 

• böngészőjének típusa/verziója
• felhasznált üzemrendszer
• referer URL (a korábban látogatott oldal URL-je)
• a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím)
• a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak a személyre vonatkozó tárolása nem történik meg. Nem adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz. 

2. Az adatok felhasználása

Adatai kezelésekor folyamatosan szem előtt tartjuk az ide vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltakat. 

A Visimpex-Hungary kft. a regisztráció során bekért és tárolt adatokat kizárólag a fémáru, szerelvény fűtési berendezés nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásának céljából használja fel.

Az adatok feldolgozására a Visimpex-Hungary Kft. munkatársai jogosultak. Az áru házhozszállítását a Visimpex-Hungary Kft-vel szerződéses viszonyban álló szállítmányozó cég (trans-o-flex Hungary Kft. 1239 Budapest, Európa út 12.) végzi, így annak munkatársai a szállítási szerződésben vállalt tevékenység ellátásának mértékéig jogosultak az adatok megismerésére és feldolgozására.

A megrendelés feldolgozásához feltétlenül szükséges adatokon felül – külön hozzájárulása esetén – saját marketing céljainkra is felhasználjuk adatait. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre - a fent meghatározott nagykereskedelmi tevékenység gyakorlásának elősegítése céljából - hirdetést vagy reklámot, illetve vállalati aktualitásokat tartalmazó leveleket (hírlevél) csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk. A hírlevélről leiratkozni a hírlevél alján elhelyezett link segítségével lehetséges.

3. Az adatok továbbadása

Az adatokat a Visimpex-Hungary Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.  A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. A regisztráció törlését kezdeményezheti Ön, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta esetén törlésre kerülnek.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Cookie-k

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. 
A visimpex.hu oldalon több helyen úgynevezett "session cookie-kat" használunk. Ezek az Ön látogatása után automatikusan törlődnek és arra szolgálnak, hogy kínálatunk felhasználóbarátabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Cookie-jaink a biztonsági szabványok segítségével védve vannak az ellen, hogy harmadik  személy hozzáférjen. 

Ezenkívül ezen a weboldalon az úgynevezett "állandó cookie-k" segítségével adatokat gyűjtünk névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok abban vannak segítségünkre, hogy azonosíthassuk az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit. Az adatokat nem használjuk arra, hogy a weboldal látogatóját személyesen azonosítsuk. Természetesen adatai ily módon történő felhasználását, melyet kínálatunk optimalizálása céljából használunk, bármikor letilthatja a lent feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.
 
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció elmagyarázza Önnek, hogy böngészője miként ne engedélyezze a cookie-kat, hogy fogadjon el új cookie-kat, vagy hogy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. Javasoljuk Önnek azonban, hogy cookie-funkcióit hagyja teljes egészében bekapcsolva, mert csak így tudja reklámkínálatunkat az Ön igénye szerint szabályozni. 

6. Felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog

Az Ön irántunk tanúsított bizalma fontos a számunkra. Ezért bármikor szívesen állunk rendelkezésére, amennyiben kérdése lenne adatainak kezelésére vonatkozóan. Önnek bármikor jogában áll felvilágosítást kérni a személyét érintő, nálunk tárolt adatok, azok származása, fogadója, valamint a tárolás céljára vonatkozóan. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége az Ön nálunk tárolt adataival kapcsolatban, akkor a gyor@visimpex.hu címen készséggel állunk rendelkezésére. Ezenkívül kötelességünk kérésére az Önről tárolt adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni, amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás (pl. törvényben meghatározott adattárolási kötelezettség) nem áll útjában. Adatait a „Saját fiók” menüpont alatt bármikor megtekintheti és módosíthatja.

7. Szerzői jogok védelme és az oldal használata

A visimpex.hu weboldalon található tartalmak kezelésére a Visimpex-Hungary Kft. jogosult. A weboldal részleteinek vagy egészének felhasználása kizárólag a Visimpex-Hungary Kft. hozzájárulásával lehetséges.
A Visimpex-Hungary Kft. a weboldal készítésekor az elvárható legnagyobb gondossággal jár el, azonban az esetleges tévesztésekért, hibákért – legyen az akár tartalmi vagy működésből eredő hiányosság – nem vállal felelősséget.
A Visimpex-Hungary Kft. fenntartja a jogot a weboldalán közölt tartalmak azonnali hatályú korrekciójára, visszavonására.

8. Jogvita

A Visimpex-Hungary Kft. minden esetben arra törekszik, hogy a kereskedelmi kapcsolatokból keletkező viták békés úton, a szerződő felek kölcsönös megelégedésére rendeződjenek. Amennyiben erre nincs mód, úgy a jogvita a Visimpex-Hungary Kft. székhelye szerint illetékes Győri Városi Bíróságon, illetve a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróságon kerül rendezésre.